ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಡಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ನಂ. 15, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ,
ಉಲ್ಲಾಳ, ಆರ್. ಟಿ. ಓ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560091
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980305837

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

%d bloggers like this: