ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು

೧. ಡಾ. ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, #೯೦, ೧೬ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ೪ನೇ ಹಂತ, ಜೆ. ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೭೮

೨. ಸಿ ಎಸ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಗುರುಕೃಪ ನಿಲಯ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ- ೫೭೧ ೬೦೨

೩. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ, ಎನ್. ಎಲ್., #೩೪೯೭, ಲತಾಕುಂಜ,ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ- ೫೭೧ ೪೦೧

೪. ಶಿವರಾಮು,* #೨೩, ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಂಡ್ಯ- ೫೭೧ ೪೦೧

೫. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಎಚ್ ಆರ್, ,#೨೮೩, ೧೪ನೇ ತಿರುವು, ೫ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂ ವಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಡಾಲರ್ಸ್‌ಕಾಲನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೯೬

೬. ಲೋಕಾನಂದ ಎಂ ಪಿ., #೧೧೮೨/ಎ., ರಮ್ಯಲೋಕ ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ-೫೭೧ ೪೦೧

೭. ಎ.ಎಮ್. ರವಿ, # ೧೮೦/೨, ೬ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು-೫೭೧ ೪೦೧

೮. ಡಾ ಕೆ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

೯. ಎಂ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್, ತಂದೆ, ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಶರಾವತಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು

(*ಸ್ಥಾಪಕ ಖಜಾಂಜಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)

%d bloggers like this: